• Telefoon: 040 843 36 66
  • info@cv-werk.nl
Volg ons op:

Publicaties en rapportages

Op deze pagina vindt u een collectie van publicaties en rapportages ten aanzien van arbeidsmarkt en thematische onderwerpen. De documenten zijn uitgebracht door voorstaande onderzoeksinstellingen en -instanties.

Effect van stijging AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheid

Bij een toekomstige AOW-leeftijd van 70 jaar zal het aandeel arbeidsongeschikten onder de toekomstige 65- tot en met 69-jarigen waarschijnlijk wat hoger zijn dan onder de huidige 60- tot en met 64-jarigen. Deze stijging kan naar verwachting echter beperkt blijven.

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

Werkgevers krijgen de komende jaren steeds meer moeite met het vinden van personeel in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Dat staat in het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. UWV is één van de financiers van dit onderzoek.

Arbeidsmarktprognose 2018-2019: meer banen in bijna alle sectoren

De Nederlandse economie groeit ook in 2018 en 2019 stevig door, na een grote groei in 2017. Dit is duidelijk terug te zien op de arbeidsmarkt. In bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe. In totaal stijgt het aantal banen naar 10,5 miljoen in 2019. Jaarlijks ontstaan meer dan 1 miljoen vacatures. Dit staat in de landelijke arbeidsmarktprognose 2018-2019 van UWV. De arbeidsmarktprognose beschrijft de verwachtingen van UWV over hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt in 2018 en 2019, zowel op landelijk niveau als in de verschillende sectoren.

Regionale arbeidsmarktprognose 2018-2019: meer banen, maar groeitempo verschilt sterk

Het aantal banen groeit in 2019 naar verwachting in alle arbeidsmarktregio’s. De grootste groei wordt verwacht in Groot Amsterdam (2,5%), waar de vooruitzichten veel gunstiger zijn dan in de andere 3 grootstedelijke regio’s. Buiten de Randstad verwachten we de grootste banengroei in Noord-Brabant en Twente. In deze regionale publicatie gaat speciale aandacht uit naar de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam, Rijnmond en Zeeland, omdat deze regio’s qua groei en het soort sectoren sterk van elkaar verschillen. Zo is de groei van het aantal banen in Groot Amsterdam groter dan gemiddeld. In Rijnmond is de groei gemiddeld en in Zeeland klein.

Toename werkhervattingen van 50-plussers

UWV onderzoekt periodiek hoeveel personen met een WW-uitkering werk vinden binnen een jaar na het begin van de uitkering. 50-plussers die in het eerste kwartaal van 2017 in de WW kwamen vonden vaker binnen 1 jaar werk dan de instromers van het eerste kwartaal 2016. Het werkhervattingspercentage van de WW’ers tot 50 jaar is stabiel gebleven. Drie op de vier werkhervatters vinden een baan met een salaris dat aansluit bij het laatst verdiende salaris. Dit blijkt uit onderzoek van UWV, afdeling Arbeidsmarktinformatie en –advies.

Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

Jaarlijks halen in Nederland ongeveer 39 duizend studenten hun universitaire masterdiploma. Ze zijn dan gemiddeld 25 jaar oud en hebben een hele onderwijsloopbaan achter de rug. In het onderzoek Studie en Werk van SEO Economisch Onderzoek en Elsevier Weekblad wordt onderzocht hoe het hen vervolgens vergaat op de arbeidsmarkt.

Neem contact met ons op!

Heeft u interesse en wenst u meer informatie te ontvangen over de diensten, producten en werkwijze van CV-Werk, laat het ons dan hier graag weten!

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten