• Telefoon: 040 843 36 66
  • info@cv-werk.nl
Volg ons op:

CV-Werk adviseert en ondersteunt Gemeenten bij haar zorgtaak vanuit de Participatiewet

CV-Werk faciliteert uw Gemeente bij een structureel betere matching van uw Participatiewet-cliënten en nieuwkomers aan vacatures en ondersteunt snellere uitstroom naar de lokale arbeidsmarkt.

Advies en ondersteuning op het gebied van Participatie- en inburgeringsvraagstukken.

Binnen iedere Gemeente speelt de discussie met betrekking tot de uitstroom naar werk en inburgering / integratie van nieuwkomers. CV-Werk adviseert en begeleidt gemeenten bij deze vraagstukken en biedt oplossingen om haar doelstellingen te realiseren.

Centrale registratie en traceerbaarheid

Door het implementeren en het gebruiken van de              CV-Database worden processen gestandaardiseerd. Registratie en archivering vindt plaats in een uniforme en gebruiksvriendelijke omgeving, waardoor de kans op fouten en verloren gaan van data geminimaliseerd wordt.

Directe opvolging en tijdige sturing

De CV-Database kan altijd en overal bekeken worden. Via een beveiligde verbinding heeft u altijd toegang tot uw informatie en kan er direct opvolging en sturing gegeven worden op specifieke aanvragen en/of kritieke situaties.

Kanalisering van in- en uitstroom

Door het kanaliseren van zowel de instroom als de uitstroom is er volledig zicht op de actuele stand van zaken. Hierdoor is het mogelijk dat de begeleiding naar en voorbereiding van werkzoekenden en nieuwkomers op de arbeidsmarkt beter ingeregeld kan worden.

Algemene vragen

Uitstroom uit de Participatiewet vergroten

Ook binnen uw Gemeente speelt ongetwijfeld de discussie met betrekking tot de uitstroom naar Werk van kandidaten uit de Participatiewet. Het landelijke uitstroomgemiddelde bedraagt rond de 8% (Bron: inspectie SZW) en dat moet en kan hoger en beter.

Hoe vergroot je de uitstroom?

Wat binnen de Gemeentelijke Participatie-omgeving centraal staat, is de mate van voorbereiding van de kandidaten op hun toekomst bij een nieuwe werkgever. Denk aan de inzet van assessments, opleidingen, coaching en ‘verse’ sociale vaardigheden, leidend tot een substantieel betere plaatsbaarheid van de kandidaat. Dit gecombineerd met een betere ‘awareness’ bij het lokale bedrijfsleven (MVO) dat er vanuit de P-Wet kundige, gemotiveerde en dus absoluut geschikte kandidaten gereed staan en dat ook deze mensen een kans verdienen. Zo vergoot je als Gemeente structureel de plaatsbaarheid van kandidaten.

Zichtbaarheid en plaatsbaarheid kandidaten

Wat daarnaast dan nog speelt is de zichtbaarheid van de kandidaten naar de arbeidsmarkt. Veelal nu nog in handen van een beperkt aantal accountmanagers die proberen zoveel mogelijk CV’s aan de man te brengen. Echter vaak hebben deze accountmanagers nog met veel beperkingen te maken zoals potentiële plaatsbaarheid, zichtbaarheid kandidaten en bereidheid van het lokale bedrijfsleven om kansen voor deze doelgroep te creëren. Vanuit de CV-Werk pilots is gebleken dat vanuit een situatie met goed voorbereide kandidaten (1) die duidelijk zichtbaar (2) zijn voor de lokale bedrijven en die via een stukje opleiding (3) geschikt gemaakt zijn, 3 tot 5 maal sneller aan het werk komen.

Cruciale rol voor de kandidaat registratie

Uiteraard werken tal van Gemeenten aan juist deze bovenstaande thema’s. Echter, in dit proces is de cliëntregistratie vaak een ondergeschoven kindje. Waarbij de verschillende klantmanagers nog veelal vanuit een wirwar aan individuele overzichten werken. Met de centrale registratie van de CV-Werk systematiek, worden de kandidaten overzichtelijk en maximaal gedocumenteerd ingevoerd en zijn per sector en functie direct zicht- en bemiddelbaar.

Zo zijn er per cliënt achtereenvolgens beschikbaar:

  • – een optimaal bijgewerkt CV
  • – een assessment 
  • – een videopresentatie over zichzelf
  • – extra documenten, zoals bijvoorbeeld een ID, VOG of getuigschrift
  • – overzichtsdocument met aanvullende regelingen

Zo ontstaat er een zeer compleet beeld van de kandidaat en kan de Recruiter dan wel het bedrijf direct met hem/haar aan de slag.

Stand Alone Database

De Stand Alone van de CV-Database wordt gevuld met specifieke kandidaten van uw Gemeente. Dat kan de gehele P-Wet populatie van uw Gemeente betreffen, of een deelverzameling als bijvoorbeeld statushouders of cliënten afkomstig uit de voormalige WIA. Eenmaal gevuld kan de CV-Database aan toekomstige en regionale werkgevers en recruiters ter inzage aangeboden worden. De klantmanagers hebben via een dashboard een optimaal overzicht over hun caseload en de teammanager verkrijgt eveneens een scherp inzicht in het verloop van de plaatsingen. En kan bijsturen waar nodig. CV’s en nieuw vacatures komen via deze methodiek vele malen sneller bij elkaar en daar heeft iedereen baat bij!

De operationalisering van de CV-Database is gekoppeld aan een additioneel implementatie programma. Waarbij naast het vullen van de CV-Database ook het lokale bedrijfsleven geïnformeerd zal worden en zij een gebruikersaccount toegekend krijgen. In feite gaat het om gehele werkgeversbestand van uw Gemeente. In het kader van het opdoen van werkervaring, kunnen binnen dit project een aantal cliënten meedraaien en werkervaring opdoen als Call Center-/ HR- of IT-medewerker. Het project kan binnen maximaal twee maanden operationeel zijn en daarmee kan de verhoogde uitstroom en daarmee de besparing op het P-budget gerealiseerd worden.

Transfer van Stand Alone database naar Master Database

Als Gemeente heb je met de Stand Alone Database de mogelijkheid om de profielen van werkzoekenden centraal op te slaan. Vanuit de Stand Alone Database is het mogelijk om profielen geanonimiseerd naar de landelijke Master Database exporteren. Van zichtbaarheid op lokaal niveau naar landelijk niveau. Hierdoor wordt het aantal ‘zichtmomenten’ van het betreffende CV en daarmee de kans op een match sterk vergroot.

Afgeschermde persoonsgegevens

Indien profielen vanuit de Stand Alone Database naar de Master Database geëxporteerd worden, worden de volledige contactgegevens van werkzoekenden afgeschermd. Hiermee voldoet de database omgeving van CV-Werk volledig aan de laatste Europese Privacy richtlijnen.

Vindbaarheid van kandidaten

Recruiters en Werkgevers kunnen in de Master Database zoeken naar geschikte profielen. Het zoeken gebeurt met een krachtige zoekfunctionaliteit op onder andere zoektermen als kennis, vaardigheden, competenties, werkervaring en woonplaats. Bij de zoekresultaten worden de gevonden profielen volledig geanonimiseerd weergegeven. De eerste communicatie loopt via het CV-Werk platform, waarbij de kandidaat zelf bepaalt of zijn persoonsgegevens vrijgegeven mogen worden.

Andere doelgroepen

Registratie

De CV-Database kan tevens ingezet worden voor de registratie van andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld statushouders of oud-WIA cliënten. De centrale registratie maakt het mogelijk om volledige profielen aan te maken, waarin de werkervaring en opleidingniveau geborgd worden.

Inburgeringsplicht

De overheid volgt de inspanningen die nieuwkomers voor inburgering doen consequent en vanaf het begin van hun inburgeringsverplichting. Wie zich onvoldoende inzet, verliest de verblijfsvergunning. Dat laatste geldt niet voor mensen die recht hebben op asiel. Maar ook voor hen geldt dat zij zich in moeten zetten om in te burgeren. De CV-Database maakt het mogelijk om de voortgang van de inburgering van statushouders te borgen en archiveren.

Bevorderen participatie nieuwkomers & statushouders

Om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving is het belangrijk om de taal te leren. Daarnaast is het van belang om de rechten en plichten te kennen. CV-Werk biedt Gemeenten met behulp van het matchingsplatform de mogelijkheid om nieuwkomers en statushouders snel aan vacatures te koppelen, waardoor de arbeidsmarktparticipatie vergroot wordt.

Bevorderen aansluiting op de arbeidsmarkt

Nieuwkomers en Nederlanders met een migratieachtergrond moeten eerder hun weg naar de arbeidsmarkt vinden. CV-Werk biedt met de CV-Database de mogelijkheid om individuele inburgeringsplannen aan statushouders te koppelen, met daarin zaken als taalniveau, gezondheid en opleiding, binnen de CV-Werk omgeving vast te leggen. Op basis daarvan kunnen Gemeenten statushouders sneller begeleiden naar een baan.

Zichtbaarheid en plaatsbaarheid kandidaten

Wat daarnaast dan nog speelt is de zichtbaarheid van de kandidaten naar de arbeidsmarkt. Veelal nu nog in handen van een beperkt aantal
accountmanagers die proberen zoveel mogelijk CV’s aan de man te brengen. Echter vaak hebben deze accountmanagers nog met veel beperkingen te maken zoals potentiële plaatsbaarheid, zichtbaarheid kandidaten en bereidheid van het lokale bedrijfsleven om kansen voor deze doelgroep te creëren. Vanuit de CV-Werk pilots is gebleken dat vanuit een situatie met goed voorbereide kandidaten (1) die duidelijk zichtbaar (2) zijn voor de lokale bedrijven en die via een stukje opleiding (3) geschikt gemaakt zijn, 3 tot 5 maal sneller aan het werk komen.

Transfer van Stand Alone database naar Master Database

Als gemeente heb je met de Stand Alone Database de mogelijkheid om de profielen van werkzoekenden centraal op te slaan.  Vanuit de Stand Alone Database is het mogelijk om profielen geanonimiseerd naar de landelijke Master Database exporteren. Van zichtbaarheid op lokaal niveau naar landelijk niveau. Hierdoor wordt het aantal ‘zichtmomenten’ van het betreffende CV en daarmee de kans op een match sterk vergroot.

Afgeschermde persoonsgegevens

Indien profielen vanuit de Stand Alone Database naar de Master Database geëxporteerd worden, worden de volledige contactgegevens van werkzoekenden afgeschermd. Hiermee voldoet de database omgeving van CV-Werk volledig aan de laatste Europese Privacy richtlijnen.

Vindbaarheid kandidaten

Recruiters en Werkgevers kunnen in de Master Database zoeken naar
geschikte profielen. Het zoeken gebeurt met een krachtige
zoekfunctionaliteit op onder andere zoektermen als kennis, vaardigheden, competenties, werkervaring en woonplaats. Bij de zoekresultaten worden de gevonden profielen volledig geanonimiseerd weergegeven. De eerste communicatie loopt via het CV-Werk platform, waarbij de kandidaat zelf bepaalt of zijn persoonsgegevens vrijgegeven mogen worden.

Neem contact met ons op!

Heeft u interesse en wenst u meer informatie te ontvangen over de diensten, producten en werkwijze van CV-Werk, laat het ons dan hier graag weten!

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten