• Telefoon: 040 843 36 66
 • info@cv-werk.nl
Volg ons op:

CV-Werk ondersteunt Gemeenten bij een snelle uitstroom van cliënten uit de Participatiewet met behulp van de Digitale Werkplaatsen

De Participatiewet leidt tot structureel minder budget voor bijstandsuitkeringen en reintegratietrajecten. De instroom vanuit het UWV versterkt dit proces nog verder. Met het concept van de ‘Digitale Werkplaatsen’ biedt CV-Werk aan Gemeenten de mogelijkheid om cliënten zo snel mogelijk weer naar de arbeidsmarkt terug te brengen.

Snel aan het werk met de Digitale Werkplaatsen! Structurele ondersteuning bij uitstroomvraagstukken binnen de participatiewet.

Binnen iedere Gemeente speelt de discussie met betrekking tot de uitstroom naar Werk vanuit de Participatiewet in combinatie met inburgering en integratie van nieuwkomers. CV-Werk adviseert en begeleidt gemeenten bij deze vraagstukken en biedt met behulp van het uitstroomplatform ‘Digitale Werkplaatsen’ oplossingen om sneller structureel aan de gemeentelijke uitstroomdoelstellingen te voldoen.

Uitstroompercentage verdrievoudigd

In een gemiddelde Gemeente stroomt met behulp van de Digitale Werkplaatsen Methodiek 24% van de uitkeringsgerechtigden na 12 maanden uit naar de arbeidsmarkt. Het landelijk gemiddelde is 8% (bron: Inspectie SWZ).

Schadelastbeperking Participatiewet

Door de aanzienlijke verhoging van het uitstroompercentage en een sterke verlaging van reintegratiekosten wordt er vanaf gemiddeld 300 cliënten per jaar reeds een gemeentelijke schadelastbeperking van € 1.2 mio gerealiseerd.

Meer inzicht en verbeterde handhaving

Door de verhoogde zichtbaarheid van cliënten worden er vanaf 300 cliënten per jaar gemiddeld circa 100 maatregelen en boetes opgelegd hetgeen een verdubbeling van de handhavingsresultaten betekent.

Veel gestelde vragen

Methodiek Digitale Werkplaatsen

De Digitale Werkplaatsen (DWP) methodiek helpt uitkeringsgerechtigden versneld naar passend werk. Daarnaast leidt inbedding van deze methodiek binnen uw afdeling Werk & Inkomen tot een sterke afname van re-integratiekosten en een doelmatiger handhaving op rechtmatigheid.

Invoering van de Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet wordt er vanuit het Rijk structureel minder uitkeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast vraagt de nieuwe wet om een strenger en doelmatiger handhavingsbeleid. Bovendien zal door de ingevoerde (2016-2017 ) verkorting van de WW-duur, het aantal uitkeringsgerechtigden gestaag toenemen. Nederlandse Gemeenten staan hierdoor de komende jaren dan ook voor de grote uitdaging om met minder budget meer klanten te begeleiden bij het vinden van passend werk of participatie aan de samenleving.

De Digitale Werkplaatsen

De methodiek van de Digitale Werkplaatsen (DWP) biedt uw Gemeente een sluitend antwoord op alle mogelijke uitdagingen. De reeds in 2004 ontwikkelde en verder ontwikkelde methodiek van de DWP biedt een integrale aanpak die uitkeringsgerechtigden in groepsverband activeert, schoolt en versneld naar passend werk of participatie in de samenleving leidt. Gedurende een 10-weeks scholings-, activerings- en begeleidingsprogramma, dat afgestemd is op het opleidingsniveau van de klanten, komen tweewekelijks en in een klassikale omgeving alle aspecten die cruciaal zijn voor een optimaal re-integratieproces uitgebreid aan de orde. Tevens ontvangt elke klant een ‘digitaal rugzakje’ met daarin de nieuwste internet- en softwareproducten. Deze producten zijn gericht op digitale ondersteuning voor de deelnemende klanten gedurende- en na de projectperiode. Gedurende deze intensieve scholingsperiode ontstaat er al snel een positieve groepsdynamiek, waarbij de klantmanagers van een ‘rol op afstand’ toegroeien naar een nieuwe rol als ‘activerende coach en begeleider’.

Veranderproces en doorlooptijd

De implementatie van de methodiek van de Digitale Werkplaatsen (DWP) en de inbedding van alle daarmee samenhangende onderdelen, neemt gemiddeld zes maanden in beslag. Op basis van een uitgebreid Plan van Aanpak wordt het veranderproces ingezet.

Doel van deze fase is om alle processen, die van belang zijn voor een optimaal functioneren van de DWP, ingericht en startgereed te hebben zodat de pilot gecontroleerd van start kan gaan. Tijdens deze fase wordt de nieuwe en veranderende rol van de klantmanagers binnen het proces verankerd. Deze worden daarop ook geïnstrueerd. Er wordt bij de werving van de in dit project geïnteresseerde klantmanagers geselecteerd op eigenschappen als doortastendheid, vasthoudendheid, enthousiasme, motivatie en openstaan voor een nieuwe werkwijzen. De verandering in werkwijze is terug te zien in een andere klantaanpak. Van individueel naar groepsgewijs en omgekeerd. Immers, de klantmanagers draaien dagelijks hun groepsgewijze programma’s, maar hebben daarnaast ook oog voor de individuele situatie van de klanten. Ook worden de klantmanagers voorbereid op hun nieuwe – ietwat strengere – handhavingsrol.

Tot slot wordt de definitieve selectie van de aan de pilot deelnemende klanten vastgesteld en kan de pilot van start gaan.

Ondersteuning en Implementatie Methodiek

CV-Werk ondersteunt Gemeenten bij het inrichten en implementeren van de bewezen succesvolle methodiek van de Digitale Werkplaatsen. CV-Werk heeft hiervoor een groot aantal en toegewijde adviseurs gereed staan die samen met u het proces in zullen gaan.

Uitdagingen voor de Gemeenten

Door de ontwikkelingen als gevolg van de introductie van de Participatiewet, staan Gemeenten voor nieuwe uitdagingen en zullen daar antwoorden op moeten vinden. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen:

 1. – Hoe kan uw Gemeente haar re-integratiebeleid – passend bij de nieuw ontstane situatie – effectief, doelmatig en structureel verbeteren?
 2. – Hoe kan uw Gemeente bij een teruglopend budget een toenemend aantal uitkeringsgerechtigden nog passende trajecten aanbieden?
 3. – Hoe kan uw Gemeente handhaving effectiever en doelmatiger vormgeven?

Resultaten van de pilot Digitale Werkplaatsen

 • Uitstroompercentage verdrievoudigd.

24% van de uitkeringsgerechtigden stroomt na 12 maanden uit naar de arbeidsmarkt. Het landelijk gemiddelde is 8% (bron: Inspectie SWZ).

 • Gerealiseerde schadelastbeperking ruim boven de 1 miljoen euro in het eerste jaar.

Door de verhoging van het uitstroompercentage en verlaging van re-integratiekosten bij 300 / 350 uitkeringsgerechtigden, heeft deze Gemeente in het eerste pilotjaar een schadelastbeperking van € 1.275.000 gerealiseerd.

 • Uitstroompercentage verdrievoudigd.

24% van de uitkeringsgerechtigden stroomt na 12 maanden uit naar de arbeidsmarkt. Het landelijk gemiddelde is 8% (bron: Inspectie SWZ).

Resultaatsgebieden Digitale werkplaatsen

Gedurende deze implementatieperiode werden de volgende resultaten bereikt:

  • – Inrichten van de Digitale Werkplaatsen.
  • – Inregeling bedrijfsbureau.
  • – Vaststellen (fysiek en digitaal) van de scholings- programma’s passend bij het niveau en de mogelijkheden van de geselecteerde doelgroep.
  • – Inbedding van het handhavingsproces binnen het operationele proces.
  • – Voorbereiden van de eerste Digitale Werkplaats-pilot, inclusief uitnodigingsproces en reeds mogelijke baangaranties.
  • – Begeleiden pilot en borging methodiek binnen gemeente.
  • – Ondersteunen bij voorbereiding ESF aanvraag.
  • – Ondersteuning voorbereiding evaluatie DWP.

  Indien gewenst biedt CV-Werk u na de pilot uiteraard verdere ondersteuning bij uitbreiding naar meerdere DWP’s en de relatie met arbeidsmarkt in termen van baangaranties.

Neem contact met ons op!

Heeft u interesse en wenst u meer informatie te ontvangen over de diensten, producten en werkwijze van CV-Werk, laat het ons dan hier graag weten!

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten