• Telefoon: 040 843 36 66
  • info@cv-werk.nl
Volg ons op:

CV-Werk adviseert bedrijven en instellingen over baangarantie-arrangementen in het kader van Social Return en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In het kader van het creëren van mogelijkheden en baangaranties voor talentvolle en ervaren kandidaten, werkt CV-Werk nauw samen met bedrijven om nieuwe instroomroutes te realiseren.

Advies en ondersteuning bij het creëren van baangaranties in het kader van MVO en Social Return

Oriëntatie op nieuwe mogelijkheden werkzoekenden

Het wordt zwaar onderschat welke talenten – nu nog buiten het zicht van uw bedrijf – klaar staan om direct bij uw organisatie aan de slag te gaan. Talent dat via uw ‘MVO’ maar één kans nodig heeft en zo een enorme bijdrage kan leveren aan de groei van uw bedrijf.
CV-Werk brengt samen met u in kaart waar uw behoeftes en plaatsingsmogelijkheden voor deze talenten zouden kunnen liggen. En levert via de CV-Database 100% geschikte kandidaten. Het MVO proces kan beginnen. 

CV-Werk levert kandidaten op elk niveau

U bepaalt, wij leveren! Nadat vastgesteld is waar uw organisatie versterking kan gebruiken, worden kandidaten op ‘maatwerktrajecten’ geplaatst.  En leren en werken dan al vaak in uw bedrijf. Zo bereiden zij zich binnen de kaders van uw baangarantie voor op hun nieuwe werkomgeving. Door relevante trainingen en het eventueel nog verwerven van passende sociale vaardigheden. Tegen minimale kosten en iedereen doet mee; UWV, Gemeenten en Mobiliteitscentra!

Baangaranties zorgen voor nieuw elan en MVO

U geeft als bedrijf baangaranties af in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En geeft daarmee kandidaten met een tijdelijke kleine afstand tot de arbeidsmarkt weer een nieuwe kans. Maar uw bedrijf krijgt er ook heel veel voor terug. Supergemotiveerde kandidaten, kwaliteit & kennis èn loyaliteit! Daarmee investeert u enorm in uw eigen Human Capital. U heeft een prachtige voorbeeldfunctie naar uw collega bedrijven en naar de Overheid!  zowel intern als extern. Nieuw beleid met nieuw MVO elan!

Behoefte bedrijven aan nieuw personeel

Bedrijven hebben doorlopend nieuw personeel nodig. Dat hoort bij de dynamiek van een groeiend bedrijf in een steeds weer veranderende markt. Toch leidt de wijze waarop Nederlandse bedrijven momenteel afscheid nemen van inmiddels zeer ervaren medewerkers – vaak juist voor deze mensen – tot minder prettige situaties. Alhoewel deze kandidaten veelal zeer veel werkervaring opgedaan hebben, belandt een deel van deze werknemers op de bank en uit zicht. En komt zelfs vaak erg moeilijk weer terug in het arbeidsproces. Ondanks de zeer ruime werkervaring en opgebouwde kennis.

Moeizame terugkeer naar de arbeidsmarkt

Ondanks hun vaak enorme werkervaring, slaagt een groot deel van deze kandidaten er nog maar moeilijk is weer terug in het arbeidsproces te geraken. Dat betekent een enorme kapitaalsvernietiging. En leidt in bijvoorbeeld de IT sector (maar ook tal van andere sectoren) tot de vreemde situatie dat alhoewel er fantastisch geschoolde IT-ers op de bank zitten, dat wij als Nederlands bedrijfsleven menen dat de inhuur van buitenlandse werknemers hèt antwoord vormt op de enorme vraag uit de IT markt. Ook blijft de zichtbaarheid van veel kandidaten nog matig. Dat blijkt uit talloze publicaties  en onderzoeksrappor-ten. Niet zelden komt het voor dat ook hoogopgeleide kandidaten soms wel rond de 100x moeten solliciteren voordat ze zelfs maar op gesprek kunnen komen!

Nieuwe aanpak

Wij vinden dat een zeer slechte zaak en willen met het CV-Werk matchingsplatform en in samenwerking met onze Recruiters, HR Afdelingen, UWV, Gemeenten en Mobiliteitscentra, de zicht- en plaatsbaarheid van deze kandidaten vergroten. Vaak is een klein stukje scholing al vodoende om weer naar een nieuwe werkomgeving door te stromen.

Nieuwe inzichten, leidend naar MVO en Social Return

Vele bedrijven willen deze kandidaten graag een kans geven, maar weten vaak niet hoe. En dan worden in de hitte van sollicitatietrajecten vele kandidaten vaak onterecht overgeslagen en krijgen zij niet eens een kans. Dat moest echt anders en daarom is er de laatste jaren dan ook een nieuwe trend ontstaan om juist deze doelgroepen in het kader van Social Return of  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) weer meer kansen te geven.

Baangaranties

Wij moedigen bedrijven dan ook aan om hun sociale MVO gezicht te laten zien. En mee te gaan CV-Werk methodiek en baangaranties aan te bieden. Uiteraard indien er met de kandidaat een klik is en indien er afspraken gemaakt kunnen worden over eventuele achterstanden op scholingsgebied. Dat is immers een harde en terechte voorwaarde van een bedrijf. Omgekeerd kan een bedrijf gebruik maken van de vele regelingen en afspraken binnen verschillende landelijke Convenanten met UWV, Gemeenten en Mobiliteitscentra. En heeft u een zeer professionele en toegewijde recruiters als gesprekspartner.

Resultaten

Dat dit nieuw concept aanslaat blijkt wel uit de vele landelijke pilots en de zeer hoge plaatsingspercentages bij dergelijke trajecten. Meer dan 98% van de aangeboden kandidaten konden na hun op maat gesneden Leer-Werk traject bij het betreffende bedrijf blijven. Bedrijven werden na een eerste aarzelende start van de pilot, zeer enthousiast over dit concept. En houden bij het aannamebeleid nu ook veel sterker rekening met doelgroepen met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De geplaatste kandidaten konden hun geluk niet op en de bedrijven kregen er maximaal gemotiveerde en loyale kandidaten bij.

Zo werken we in de keten aan een meer inclusief bedrijfsleven waarin ook onze nieuwe Nederlanders een faire kans krijgen!

Neem contact met ons op!

Heeft u interesse en wenst u meer informatie te ontvangen over de diensten, producten en werkwijze van CV-Werk, laat het ons dan hier graag weten!

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten