• Telefoon: 040 843 36 66
  • info@cv-werk.nl
Volg ons op:

Voor het eerst in jaren groeit de economie in 2019 naar verwachting met minder dan 2 procent. Dat wil niet zeggen dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt. De werkloosheid blijft laag.

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2019 (CEP). Voor zowel dit als komend jaar wordt een bbp-groei van 1,5 procent voorzien, na jaren van groei boven de 2 procent. De internationale handel groeit in een lager tempo en dat is terug te zien in de Nederlandse uitvoer, die in 2019 en 2020 beduidend minder hard groeit dan in de afgelopen jaren.

Krappe arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt speelt ook de overheid parten. De overheidsbestedingen groeien weliswaar stevig, maar toch minder dan beoogd. Onder andere door de krappe arbeidsmarkt kunnen intensiveringen bij vooral defensie en infrastructuur niet worden gerealiseerd. Mede daardoor ontstaat een groter overschot op de begroting in beide jaren.

Flexwerkers kwetsbaar

Het CPB vraagt naast de nieuwste economische cijfers aandacht voor stabiel begrotingsbeleid bij een mogelijke verdere economische verslechtering. Lager opgeleiden en werkenden met flexibele arbeidsrelaties zouden daar het meest door getroffen worden. Hervormingen kunnen de onzekerheden voor kwetsbare groepen volgens het CPB beperken.

Wet arbeidsmarkt in balans

De regering probeert de positie van werknemers met een flexibel contract te verbeteren met de Wet arbeidsmarkt in balans. Zo wordt het aanbieden van een vast contract volgens minister Koolmees van SZW aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten.

Eerste Kamer

De Wet Arbeidsmarkt (WAB) is op 5 februari aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt op 12 maart 2019 een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel. Het voorbereidend onderzoek door de commissie vindt plaats op 19 maart 2019.

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten