• Telefoon: 040 843 36 66
  • info@cv-werk.nl
Volg ons op:

"Matchen van jouw CV aan een nieuwe toekomst?"

Het begint met het registreren in de CV-Database

Algemene instructies en aanwijzingen voor het registreren en inloggen in de CV-Database

Ongeacht of je Werkzoekende, Recruiter, Mobiliteitscentrum of Werkgever bent, allemaal maken we gebruik van dezelfde CV-Database. Alle doelgroepen maken vanuit de integrale keten en de eigen invalshoek zo snel mogelijk een koppeling tussen aanbod en vraag. Een optimale propositie voor alle betrokkenen!

Directe matching

Zodra je bent geregistreerd in het CV-Werk matching platform, wordt jouw CV zo snel mogelijk gekoppeld aan recruiters en bedrijven. Niet alleen ben jij degene die zoekt, maar je wordt ook gezocht!

Rechtstreeks contact

Na een snelle match kom je in contact met je eigen Recruiter die jou optimaal zal begeleiden. We werken aan je CV en eventueel ‘achterstallig opleidingsonderhoud’.

Snel op gesprek naar je nieuwe baan!

Snel op gesprek!

Na de match ga je zo snel mogelijk aan de slag.
Hetzij direct, hetzij in een leer-werktraject. Het bedrijf staat klaar om jou die kans te geven. Jouw taak is om die unieke kans te verzilveren!

De overeenkomst

Voorafgaand aan het gebruik van de CV-Database heeft uw Gemeente een samenwerkingsovereenkomst met CV-Werk afgesloten. Daarop aansluitend wordt er exclusief voor uw Gemeente een Stand Alone Database ingericht, waarin uw Participatiewet cliënten ingevoerd kunnen worden. Uiteraard is het ook mogelijk om specifieke doelgroepen in te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan statushouders of voormalige cliënten van de Sociale Werkplaatsen (oud-WIA).

 

Invoer kandidaten

Uw cliënten schrijven zichzelf in en worden ingevoerd en gerangschikt naar Sector en Functie. Een kandidaat wordt dan bijvoorbeeld onder de Sector Horeca/Facilitair ingevoerd en vervolgens onder zijn laatste functie, bijvoorbeeld als chef-kok. Of in de IT-sector en dan onder de laatste functie van uw kandidaat, bijvoorbeeld als helpdeskmedewerker.

In het kader van het opdoen van werkervaring kunt u er als Gemeente voor kiezen om de invoer en het benaderen van het lokale bedrijfsleven te laten ondersteunen door cliënten uit uw caseload.

 

Direct online contact

CV-Werk wil uw Gemeente het meest innovatieve platform bieden en maakt het mogelijk voor de werkzoekende en klantmanager om direct online contact met elkaar te hebben, het scherm te delen en samen vacatures door te nemen of CV’s bij te werken. Ook kunnen werkzoekenden zich via het platform, direct online presenteren bij een nieuwe werkgever. Dat bespaart enorm veel tijd en voorkomt teleurstellingen in initiële contacten met potentieel nieuwe werkgevers. Door de inzet van de jongste technologieën wordt de plaatsingskans ook hierdoor aanzienlijk vergroot.

 

Koppeling met bedrijfsleven

Gelijktijdig wordt met het lokale bedrijfsleven en Kamer van Koophandel (KvK), Sociale Partners en toegewijde lokale Recruiters, zeer intensief gezocht naar bedrijven die uw kandidaten een kans willen geven. Daarin spelen uw klantmanagers en accountmanagers een belangrijke rol. Zij hebben immers de beste kennis van het lokale bedrijfsleven. Tevens wordt omgekeerd aan dat lokale bedrijfsleven en haar partnerorganisaties gevraagd om regelmatig uw Gemeente CV-Database te checken op nieuwe kandidaten.

Daar krijgen de lokale bedrijven direct een zeer compleet beeld van werkzoekenden. Naast een volledig profiel met werkervaring, kennis, competenties en woonplaats zien zij bovendien wat kandidaten zelf inbrengen aan ondersteunende regelingen en scholingsmogelijkheden. Op deze manier kunt u als Gemeente de matching tussen uw werkzoekenden en de lokale arbeidsmarkt vele malen sneller tot stand brengen en zult u het plaatsingspercentage aanzienlijk kunnen vergroten. Daarmee zult u de druk op uw participatiebudget aanzienlijk kunnen verlichten!

Zo creëren we samen een steeds sterkere integrale keten, met de snelste routes naar werk!

De overeenkomst & de voordelen voor uw organisatie

Voorafgaand aan het gebruik van de CV-Database heeft uw organisatie met CV-Werk een gebruikersovereenkomst afgesloten. Daarop aansluitend wordt er exclusief voor uw Mobiliteitscentrum een Stand Alone Database ingericht, waarin alle boventallig verklaarde medewerkers ingevoerd worden. De voordelen voor uw organisatie zijn direct waarneembaar:

– centrale borging van alle boventallige medewerkers
– heldere kandidaatsoverzichten
– effectiever werken voor casemanagers
– matching kandidaten aan de markt aanzienlijk vergroot
– structurele kostenbesparingen

 

Invoer kandidaten

De invoer van mobiliteitskandidaten wordt gefaciliteerd door uw eigen begeleidende casemanagers. Uw mobiliteitskandidaten schrijven zich zelfstandig in. De kandidaten worden gerangschikt naar Sector en Functie. Een kandidaat wordt dan bijvoorbeeld onder de IT- of Financiële sector ingevoerd en komt daar dan terug onder zijn/haar laatste functie. De Stand Alone versie van de database is er op de eerste plaats op gericht om structuur, orde en uniformiteit aan te brengen in uw eigen bestand aan boventallig verklaarde medewerkers. Hiermee voorkomt u wildgroei aan verschillende CV’s en heeft uw organisatie centraal inzicht in alle profielen. Eenmaal geregistreerd wordt aan het partnernetwerk en potentiële nieuwe werkgevers inzage in uw CV-Database verleend.

 

Koppeling met uw partnernetwerk en bedrijfsleven

Vanuit uw Stand Alone versie van de CV-Database heeft u de mogelijkheid om uw partnernetwerk inzage te verlenen in de kandidaatprofielen van uw boventallig verklaarde medewerkers. In uw Stand Alone versie van de CV-Database krijgen uw partners direct een compleet beeld van de kandidaten. Naast een volledig profiel met werkervaring, kennis en competenties zien zij bovendien wat kandidaten zelf inbrengen aan faciliterende regelingen en scholingsmogelijkheden vanuit uw organisatie.

Op deze manier kunt u als Mobiliteitscentrum de matching tussen uw kandidaten en uw partnernetwerk vele malen sneller tot stand brengen.

De Stand Alone versie van uw CV-Database biedt tevens de mogelijkheid om profielen te exporteren naar de Master Database. Na het exporteren zijn de profielen direct zichtbaar voor aangesloten Recruiters en Werkgevers, waarmee het bereik en kans op plaatsing aanzienlijk vergroot wordt.

 

Direct online contact

CV-Werk wil uw Mobiliteitscentrum het meest innovatieve platform bieden en maakt het mogelijk voor de werkzoekende en casemanagers om direct online contact met elkaar te hebben, het scherm te delen en samen vacatures door te nemen of CV’s bij te werken. Ook kunnen werkzoekenden zich via het platform direct online presenteren bij een nieuwe werkgever. Dat bespaart enorm veel tijd en voorkomt teleurstellingen in initiële contacten met nieuwe werkgevers. Door de inzet van de laatste technologieën wordt de plaatsingskans ook hierdoor aanzienlijk vergroot.

Zo creëren we samen een steeds sterkere integrale keten, met de snelste routes naar werk!

De overeenkomst & de voordelen voor uw organisatie

Voorafgaand aan het gebruik van de CV-Database heeft uw organisatie met CV-Werk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Dat betekent dat uw organisatie toegang krijgt tot alle profielen die zich in de landelijke Master Database bevinden. CV-Werk draagt zorg voor geschikte kandidaten en neemt vanuit maatwerkconstructies de opleidingen en assessments voor haar rekening. Daarnaast werft CV-Werk een groeiend aantal baangarantie verstrekkende bedrijven.

De Recruiter ziet in de samenwerking steeds het grote belang van de kandidaat om toch weer ‘aan de bak’ te komen en ondersteunt hen daar waar mogelijk. Als Recruiter draagt u aldus zorg voor de begeleiding en plaatsing van de werkzoekende. De voordelen voor uw organisatie zijn direct waarneembaar:

– toegang tot een landelijke CV-Database met per direct inzetbare kandidaten
– volledige ondersteuning vanuit UWV
– proefplaatsingsmogelijkheden voor uw kandidaten
– gebruik kunnen maken van tal van ondersteunende regelingen
– directe koppeling aan en ondersteuning vanuit opleiders
– optie voor eigen Stand Alone versie van de CV-Database

 

Stand Alone versie CV-Database voor Recruiters

Naast het gebruik van de landelijke Master Database, biedt CV-Werk u tevens de eigen Stand Alone versie van de CV-Database aan. Deze versie biedt u als Recruiter de mogelijkheid uw eigen kandidatenbestand centraal, overzichtelijk en sectorgewijs op te slaan en te beheren. Zo bouwt u doorlopend aan een steeds rijker en direct in te zetten kandidatenbestand, waardoor uw organisatie snel kan reageren op elke binnenkomende vacature.

Vanuit uw eigen Stand Alone versie van de CV-Database heeft u de mogelijkheid om uw partnernetwerk en opdrachtgevers inzage te verlenen in de profielen van uw kandidatenbestand. Zo krijgen uw partnernetwerk en opdrachtgevers direct een compleet beeld van de beschikbare kandidaten.

 

Direct online contact

CV-Werk wil uw als Recruiter het meest innovatieve platform bieden en maakt het mogelijk voor de werkzoekende en Recruiters om direct online contact met elkaar te hebben, het scherm te delen en samen vacatures door te nemen of CV’s bij te werken. Ook kunnen werkzoekenden zich via het platform, direct online presenteren bij een nieuwe werkgever. Dat bespaart enorm veel tijd en voorkomt teleurstellingen in initiële contacten met potentieel nieuwe werkgevers. Door de inzet van de laatste technologieën wordt de plaatsingskans ook hierdoor aanzienlijk vergroot.

Op deze manier kunt u als Recruiter de matching tussen uw kandidaten en uw partnernetwerk en opdrachtgevers vele malen sneller tot stand brengen.

 

Pay Roll constructies

CV-Werk verzorgt tevens payroll constructies zodat u zich als Recruiter volledig kunt focussen op het plaatsingsproces.

Landelijke samenwerking

Vanuit een intensieve, landelijke samenwerking tussen CV-Werk en het UWV, werd in de afgelopen jaren structuur gegeven aan een nieuw en innovatief matchingsconcept dat direct is gekoppeld aan baangaranties. CV-Werk heeft samen met het UWV de integrale keten: selectie – assessment – opleiding – recruitment – plaatsing geoptimaliseerd.

CV-Werk biedt UWV Casemanagers rechtstreeks toegang tot de Master Database met direct beschikbare kandidaten en zij ziet direct wat de betreffende kandidaat aan specifieke mogelijkheden heeft. Immers, het grote probleem is bijna altijd om de geschikte – of geschikt te maken kandidaten – te vinden.

Om u te ondersteunen draagt CV-Werk zorg voor een permanente voorraad aan geschikte en direct beschikbare kandidaten en neemt vanuit maatwerkconstructies en haar UWV partnerschap opleidingen en assessments voor haar rekening.

CV-Werk beschikt tevens over een lokaal en landelijk partnernetwerk aan toegewijde Recruiters met oog en hart voor de doelgroep. Samen met de ondersteuning vanuit deze Recruiters èn de direct beschikbare kandidaten vanuit de Master Database bieden we het UWV de gelegenheid om snel aan de vraag uit de markt te voldoen.

Daarnaast heeft CV-Werk een groeiend aantal partnerbedrijven en -organisaties geworven die vanuit hun maatschappelijke  verantwoordelijkheid (MVO en SR) deze kandidaten een kans te willen geven.

Zo creëren we samen een steeds sterkere integrale keten, met de snelste route naar werk!

 

Direct online contact

CV-Werk wil het UWV het meest innovatieve platform bieden en maakt het mogelijk voor de werkzoekende en u als Casemanager van het UWV, om direct online contact met elkaar te hebben, het scherm te delen en samen vacatures door te nemen of CV’s bij te werken. Ook kunnen werkzoekenden zich met deze technologie hiermee direct online presenteren bij een nieuwe werkgever. Dat bespaart enorm veel tijd en voorkomt teleurstellingen gedurende initiële contacten met potentieel nieuwe werkgevers. Door de inzet van de laatste technologieën wordt de plaatsingskans ook hierdoor aanzienlijk vergroot.

Baangaranties: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Social Return

Steeds meer Werkgevers zien in dat er ook bij kandidaten met een achterstand tot de arbeidsmarkt enorm veel potentie en ervaring aanwezig is. Vanuit het perspectief van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return (SR) zoekt CV-Werk naar Werkgevers die in dit kader baangaranties willen afgeven. Bedrijven die deze waardevolle kandidaten een kans willen geven.

Vanuit dat perspectief trekken we gezamenlijk op, waarbij de volgende taakverdeling voorop staat:

– CV-Werk draagt steeds zorg voor een permanente voorraad aan geschikte en direct beschikbare kandidaten
– CV-Werk neemt op basis van maatwerkconstructies waar gewenst opleidingen en assessments voor haar rekening
– de aangesloten Recruiters begeleiden waar gewenst de kandidaten tijdens het matchingsproces
– uw bedrijf wil kandidaten een kans geven door het creëren van baangaranties

 

Onder baangaranties verstaan wij de situatie dat u kandidaten de kans wil geven om bij uw organisatie in dienst te komen. Uiteraard mits u een klik heeft met de kandidaten voor hen – indien noodzakelijk – een leer-werk traject wil faciliteren. Omgekeerd dient de kandidaat er vanzelfsprekend alles aan te doen om dit traject succesvol af te ronden.

Zo creëren we gezamenlijk een ijzersterke integrale keten waar iedereen baat bij heeft!

 

Voordelen voor uw organisatie

Indien u een kandidaat die kans wil geven, kunt u als Werkgever tal van voordelen verkrijgen zoals loonkostensubsidies, fiscale voordelen, extra scholingsbudgetten en begeleiding vanuit de vorige werkgever. Gelijktijdig kunt u een kandidaat in een leer-werk traject tot maximaal 6 maanden èn met behoud van uitkering en vrijstelling van sollicitatieplicht bij uw organisatie geplaatst krijgen. Gedurende deze periode kan uw organisatie alvast wennen aan de kandidaat en levert deze kandidaat al direct een actieve bijdrage aan uw bedrijfsresultaat.

Als u de kandidaat die kans wil bieden, gaan we er uiteraard allemaal wel vanuit dat de kandidaat aan het einde van het traject bij uw bedrijf een arbeidsovereenkomst tegemoet kan zien. Omgekeerd kunt u uiteraard van de kandidaat verwachten dat deze er alles aan zal doen om zijn proefperiode tot een maximaal succes te maken! Het instroommoment is dus essentieel; iedereen weet waar men aan toe is en bij de juiste klik ‘gaan we er allemaal voor!’

 

De overeenkomst

Voorafgaand aan het gebruik van de CV-Database heeft u als Werkgever een samenwerkingsovereenkomst met CV-Werk afgesloten. Dit betekent dat uw organisatie onbeperkt toegang tot de landelijke CV-Database verkrijgt. De HR Afdeling van uw bedrijf kan nu zelfstandig zoeken naar de best passende kandidaat. Bij voorkomende vacatures heeft uw HR Afdeling hiermee een nieuwe bron met kandidaten. Indien gewenst kunt u zich bij het zoekproces laten ondersteunen door een Recruiter uit ons partnernetwerk.

 

Direct online contact

CV-Werk wil u als Werkgever het meest innovatieve platform bieden en maakt het daarom mogelijk om direct online sollicitatiegesprekken met kandidaten te voeren.
Dat bespaart enorm veel tijd. Door de inzet van deze technologie wordt de effectiviteit van het matchingsproces ook hierdoor aanzienlijk vergroot.

 

Pay Roll constructies

Tevens verzorgt CV-Werk payroll constructies en ontzorgt uw bedrijf gedurende de proefperiode, die maximaal 6 maanden kan duren met behoud van uitkering en vrijstelling van sollicitatieplicht. Nadat de kandidaat bij u in dienst is getreden, kan deze zijn/haar dienstband binnen de inmiddels staande payroll constructie – indien gewenst – administratief voortzetten.

Uitgangspunten

Als Werkzoekende wil jij weer zo snel mogelijk weer aan het werk! Maar uiteraard in een rol èn bij een werkgever die bij jou en jouw ambities past. Maar het is veelal erg lastig voor kandidaten om goed bij een nieuwe werkgever in beeld te komen. We zien als CV-Werk immers erg vaak dat de mogelijke tussen een CV en een vacature gemist wordt. Dit leidt er toe dat ervaren en talentvolle kandidaten onnodig vaak moeten solliciteren, onnodig veel tijd verliezen en daardoor vaak gefrustreerd en ontmoedigd geraken.

 

Het is dan ook onze missie om jouw zicht- en plaatsbaarheid richting de arbeidsmarkt te verbeteren en optimaal te faciliteren. Wij ondersteunen jou met assessments, opleidingen en persoonlijke begeleiding door gespecialiseerde Recruiters uit ons partnernetwerk. Daarnaast kijken talloze werkgevers doorlopend in de landelijke CV-Database, waarin jij je geregistreerd hebt. Dus kom je ook zo in de picture’. Zowel via de band van de Recruiters als via de Werkgevers. CV-Werk biedt jou de mogelijkheid om snel en direct in contact te komen met regionale en landelijke werkgevers. Pak die kans en schrijf je in!

 

Registreren

Ga naar de registratie button onder aan deze pagina en schrijf je direct in! Op jouw persoonlijke profielpagina kun je al jouw gegevens en je CV invoeren. Naast je gewenste functie, kun je ook andere functies opgeven waarop je gevonden wilt worden. Bedenk hierbij dat een concreet en compleet CV, leidt tot een beter zoekresultaat en dus een snellere match!

 

Als je klaar bent met het invoeren van je gegevens, publiceer je jouw CV met één muiskliknaar de landelijke Master Database. Je kunt daarbij ook eenvoudig aangeven of je beschikbaar bent voor een nieuwe uitdaging. Als je bij voorbeeld op dit moment aan de slag bent, staat je profiel op ‘momenteel niet beschikbaar’, maar kan je wel informatie vanuit CV-Werk ontvangen.

 

In verband met jouw privacy wordt je profiel anoniem gepubliceerd. Daarnaast voldoet CV-Werk aan alle bepalingen van de nieuwe AVG wetgeving op het gebied van jouw privacy. Door je in te schijven, geef je aldus toestemming voor het anoniem aanbieden van jouw gegevens aan Werkgevers en Recruiters. CV-Werk wil jou de mogelijkheid bieden om je zo maximaal mogelijk te profileren.

 

Extra profielopties

Secundaire baaninteresse
Geef je aanvullende baaninteresses aan waarop je ook gevonden wilt worden.

Aanvullende documenten
Maak je profiel compleet met aanvullende documenten zoals een assessment, artikelen, diploma’s of getuigschriften.

Upload een korte videopresentatie
Laat via een videopresentatie zien wie je bent

Aanvullende regelingen en scholingsbudgetten
Laat zien je dat je aanspraak kunt maken op aanvullende regelingen en scholingsbudgetten. Dus bijvoorbeeld een proefplaatsing, een loonkostensubsidie, een plaatsingsfee voor een bedrijf etc. Zo maak je het voor een Werkgever een stuk aantrekkelijker om voor jou te kiezen.

 

Jouw Eindbeeld

Zo ontstaat er tot slot een zeer compleet eindbeeld en kan de recruiter direct en volledig geïnformeerd met jouw CV aan de slag! Omdat je bovendien steeds twee- of vier wekelijks aangeeft wel/niet beschikbaar te zijn, weet de Recruiter of HR Afdeling dat er met jou als kandidaat direct zaken gedaan kan worden. En volgt er dan ook idealiter een snelle match!

 

Vindbaarheid en plaatsbaarheid

Met dit uitgebreide en zeer heldere profiel ontstaat er een zeer concreet en compleet eindbeeld. Zo komt jouw CV terecht in de landelijke Master Database. En is daar maximaal vindbaar onder ‘sector’ en ‘laatst uitgeoefende functie’. Zodra er belangstelling is voor jouw CV, begint het sollicitatie- en plaatsingstraject. Samen met een van onze Recruiters of de HR Afdeling van een van onze partnerbedrijven, wordt bekeken hoe we jouw (leer-werk)traject het beste vorm kunnen geven. Of als zo’n traject niet nodig is wordt je zelfs direct geplaatst. Onze Missie is en blijft een zo snel en effectief mogelijke koppeling van jouw CV aan de arbeidsmarkt.

 

Direct contact met een Recruiter of Werkgever

CV-Werk wil jou het meest innovatieve platform bieden en maakt het mogelijk direct online contact met recruiter of werkgever te hebben. Om samen vacatures door te nemen, kans en mogelijkheden op de markt door te nemen of CV’s bij te werken. Dat spaart enorm veel tijd, dan wel voorkomt teleurstellende en achteraf onnodige en tijdrovende gesprekken bij potentieel nieuwe werkgevers. En hierdoor vergroten we jouw plaatsingskansen aanzienlijk.

Neem contact met ons op!

Heeft u interesse en wenst u meer informatie te ontvangen over de diensten, producten en werkwijze van CV-Werk, laat het ons dan hier graag weten!

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten