Door de groei van de Nederlandse economie verliezen minder mensen hun baan en vinden meer mensen weer werk. Bij 219.000 mensen eindigde in 2017 de WW-uitkering wegens werkhervatting. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen daalde vorig jaar met 21% aanzienlijk ten opzichte van 2016. Meer mensen met een arbeidshandicap werden aan het werk geholpen, 13.000 waaronder 8.400 Wajongers. In totaal gaf UWV € 20,1 miljard uit aan uitkeringen als WW, WIA, WAO en ZW. Dit staat in het Jaarverslag 2017 dat UWV vandaag presenteert.

Uitdagingen arbeidsmarkt

Het afgelopen jaar vonden veel mensen weer een baan en ontstonden veel nieuwe vacatures. Maar ouderen, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking komen –ondanks de gunstige economische omstandigheden- maar moeilijk aan de slag. Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur UWV: ‘Niet alle werkzoekenden passen één op één op een vacature. Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke oplossingen voor deze mismatch. Werkgevers moeten blíjven investeren in opleidingen voor hun medewerkers, ook als het economisch minder gaat. Wat mij betreft zijn werkgevers nu aan zet voor bij- en omscholing en het bieden van leer-/werkbanen. Aan de uitvoeringskant is het functioneren van de regionale samenwerking essentieel: de werkgeversdienstverlening verschilt sterk van regio tot regio, samenwerking tussen centrumgemeenten en werkgevers is echt noodzakelijk. Alleen dan kunnen we aan slagkracht winnen, met als belangrijkste doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen.’

Persoonlijke dienstverlening

In 2016 startte UWV met meer persoonlijke dienstverlening aan klanten met een WW-uitkering, die een zwakke of matige positie op de arbeidsmarkt hebben. Vorig jaar zijn 121.000 werkoriëntatiegesprekken gevoerd en 76.000 werkplannen met advies op maat opgesteld. Mensen met een WIA/WGA-uitkering krijgen sinds 2017 ook persoonlijke ondersteuning. Deze nieuwe re-integratiedienstverlening werd aan 19.000 mensen aangeboden. Klanten waarderen de algehele dienstverlening van UWV met een 7,2 (2016: 7,1). De inspanningen om de werkgeversdienstverlening te verbeteren, leidden met een 6,7 voor het eerst tot een ruime voldoende.

Herindeling Wajong, stabiliteit ICT en waardering online-dienstverlening

Eind 2017 heeft UWV de herindeling van alle 240.000 Wajongers afgerond. In juli 2015 begon UWV met het inzichtelijk maken wie wel en wie niet over arbeidsvermogen beschikt. Van 116.000 van de 240.000 beoordeelde Wajongers is vastgesteld dat ze arbeidsvermogen hebben.
Voor een adequate uitvoering van de taken van UWV is een goed werkende ICT een basisvoorwaarde. Daarom is in 2017 vooral ingezet op stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging. De dienstverlening aan onze klanten is daarmee ook op de langere termijn gegarandeerd. Fred Paling: ‘De tevredenheid over de digitale dienstverlening voor werkzoekenden via werk.nl is vanaf 2013 gestegen van 6,4 naar 7,2, dat is een mooi resultaat. Om onze klanten ook in de toekomst digitaal goed te ondersteunen, zullen we de komende jaren blijven investeren in vernieuwing en vervanging van bestaande ICT.’

Maatregelen regeerakkoord

De komende jaren zal UWV maatregelen uit het regeerakkoord gaan uitvoeren. ‘Vertaling van de maatregelen uit het regeerakkoord naar de best mogelijke dienstverlening is van groot belang. Uitlegbaarheid aan burgers en werkgevers staat voor UWV voorop. We moeten voorkomen, zoals de WRR eerder ook al constateerde, dat er een verschil ontstaat tussen wat de overheid van mensen verwacht en dat wat zij daadwerkelijk aankunnen’ benadrukt Paling.

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten