Het wordt steeds krapper op de arbeidsmarkt, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd UWV-rapport. De uitkeringsinstantie geeft 24 adviezen om werkgevers te helpen hun vacatures ingevuld te krijgen. We hebben de belangrijkste op een rij gezet.

Zoek naar personeel onder statushouders

Vluchtelingen met een verblijfstatus mogen in Nederland werken. Bedrijven die statushouders een opleiding aanbieden tot bijvoorbeeld installateur of programmeur kunnen binnen zes maanden over tientallen geschikte werknemers beschikken. Bovendien biedt de overheid subsidiemogelijkheden.

Kijk naar het aanbod in andere regio’s

In Limburg is er een lerarenoverschot, in de Randstad juist een tekort. Werkgevers die buiten de regio op zoek gaan kunnen daar vaak wel personeel werven, maar daar moeten wel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden tegenover staan. Werkgevers kunnen ook overwegen om personeel uit een andere regio tijdelijk te detacheren.

Investeer in de vitaliteit van werknemers

Gezond blijven tot je 67e is niet in elke beroepsgroep vanzelfsprekend. Verplegend personeel dat in ploegendiensten werkt of werknemers die fysiek zwaar werk doen, blijven vaak niet tot de pensioenleeftijd werken.

Om hen vitaal te houden, is aandacht nodig. Zorg voor sportactiviteiten zoals yoga, bootcamp of mindful wandelen, of organiseer workshops over voeding, een gezond slaappatroon of stoppen met roken. Zo behoud je kostbaar en vaak loyaal personeel.

Robots en slimme technologie nemen werk uit handen

Technologie kan het werk van mensen verlichten of soms zelfs overnemen. Zelfrijdende karretjes kunnen bijvoorbeeld de maaltijden bezorgen in ziekenhuizen en zorgrobots kunnen taken van het verzorgend personeel overnemen.

Wees een flexibele werkgever

Werknemers hebben behoefte aan een goede balans tussen hun werk en vrije tijd. Om nieuw personeel te werven, kan het van belang zijn daaraan tegemoet te komen door bijvoorbeeld vierdaagse werkweken toe te staan, of regelmatige thuiswerkdagen.

Zoek medewerkers die twee banen combineren

Een hybride baan betekent twee banen combineren. Een medewerker heeft bijvoorbeeld een baan in loondienst en werkt daarnaast als zzp’er.

Deze werkvorm is aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar afwisseling in taken en toch graag profiteren van sociale voorzieningen zoals pensioenopbouw. Vooral onder docenten is deze werkvorm populair.

Laat professionals hun werk doen en besteed administratie uit

Te veel tijd kwijt zijn aan administratieve verplichtingen is een veelgehoorde klacht in het onderwijs en de zorg. Het gevolg is oplopende werkdruk en tijd die niet aan de hoofdtaken wordt besteed. Werkgevers kunnen ervoor kiezen deze administratieve taken uit te besteden of uit te zoeken hoe dit efficiënter kan.

Kijk over de grens naar geschikt personeel

India heeft veel goed opgeleide ICT’ers, seizoensarbeiders uit Oost-Europa komen nog altijd graag naar Nederland en bouwvakkers op zoek naar werk zijn er in heel Europa.

Inwoners van de EU, met uitzondering van Kroatië en Zwitserland, kunnen zonder tewerkstellingsvergunning werken in Nederland. Er zijn Europese cv- en vacaturebanken beschikbaar voor het werven van gemotiveerd personeel uit heel Europa.

Maak je bedrijf interessant voor jongeren

Maak jongeren enthousiast door je bedrijf gastlessen te laten organiseren of ze uit te nodigen op open dagen of excursies. Geef jongeren de mogelijkheid om stage te lopen en zorg dat ze daarbij een goede begeleiding krijgen. Bedrijven kunnen traineeprogramma’s opstellen om jonge medewerkers aan zich te binden en hen intern opleiden.

Geef werknemers vertrouwen

Werknemers blijven langer als hun werkplek een veilige, gezellige plek is die vertrouwen uitstraalt. Ga in gesprek met je werknemers en vraag naar hun verwachtingen. Bied ze uitzicht op succes en geef ze verantwoordelijkheden.

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten