De baankansen voor jongeren met een mbo-opleiding blijven onveranderd gunstig. Het aantal mbo-vacatures stijgt nog altijd en het aantal jongeren met een WW-uitkering neemt steeds verder af. Dat blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die UWV en SBB vandaag publiceren.

In de periode van januari tot en met juni 2018 ontstonden ruim 278.000 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van ruim 8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De stijging geldt voor vrijwel alle beroepsgroepen. De grootste stijging is te zien in de sectoren retail, technische installaties en systemen, en transport en logistiek.

Regionaal ontstaan de meeste vacatures in Groot-Amsterdam, gevolgd door Midden-Utrecht en Rijnmond. In Gorinchem en Drenthe ontstaan de minste vacatures.

Minder WW-uitkeringen aan jongeren

De instroom van het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar, is in de eerste acht maanden van 2018 met 21 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. In de sectoren onderwijs, detailhandel, financiële & zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg is de afname het grootst.
In alle regio’s zien we afname van de WW-instroom. Vooral in de Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Daar neemt het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvraagt met een derde af.

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV: ‘Jongeren die nu starten op de arbeidsmarkt hebben veel kansen op werk. We zien dat meer jongeren hun baan behouden. Jeugdwerkloosheid komt hierdoor steeds minder vaak voor.’

Aantal studenten met leerbaan is gestegen

Het totaal aantal mbo-studenten was in schooljaar 2017-2018 ruim 486.000, een lichte stijging van 1,5% ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Het aantal mbo-studenten met een leerbaan (bbl, combinatie van leren en werken) steeg met 8% tot bijna 108.000. De sectoren waarin de meeste studenten een leerbaan volgen zijn retail, gastvrijheid en zorg. Voor stages zijn dit de sectoren zorg, welzijn en sport en bewegen.

Ton Heerts, duo-voorzitter SBB: ‘Bij leerbanen snijdt het mes aan twee kanten. Onderwijs en bedrijfsleven leiden samen, op de werkvloer, de vakmensen van de toekomst op. Daarbij krijgt ruim 86% van deze studenten een vaste aanstelling binnen het bedrijf na afloop van de studieperiode’.

Basiscijfers jeugd

De Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV zijn verwerkt in een digitaal dashboard, waar geïnteresseerden eenvoudig ontwikkelingen per opleidingsniveau, per regio en per sector kunnen volgen. Vier keer per jaar verschijnt er een actueel beeld van de mogelijkheden die jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt hebben. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV werken hierin gezamenlijk om organisaties die zich bezig houden met jongeren, onderwijs en de arbeidsmarkt te informeren over ontwikkelingen, kansen en knelpunten.

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten