De Nederlandse economie wordt flink geraakt door de coronacrisis. UWV verwacht dat het aantal banen in 2020 in het hele land afneemt. Ondanks alle maatregelen die de overheid heeft genomen om zoveel mogelijk werk te behouden. De impact op de werkgelegenheid verschilt per arbeidsmarktregio.

Regionale verschillen in werkgelegenheid

De coronacrisis heeft een grote impact op de werkgelegenheid in Nederland. In alle regio’s is een terugval van werkgelegenheid onvermijdelijk. Toch is de impact niet in alle regio’s even groot. Zo worden Groot Amsterdam en Zuidoost Nederland hard geraakt en behoren Groningen en Rijk van Nijmegen tot de regio’s die het minst getroffen worden. Dit komt omdat de impact van de coronacrisis niet op alle sectoren even groot is. Ook zijn de getroffen sectoren, niet overal in het land even sterk vertegenwoordigd.

3 keer een afbeelding van Nederland met de regio's met daarbij een afbeelding van de sector waar de impact het grootst is op de werkgelegenheid

Veel sectoren in de problemen

Het meeste werk verdwijnt naar verwachting in delen van de zakelijke dienstverlening (uitzendbranche en reisbureaus), horeca, cultuur, sport & recreatie, sierteelt en luchtvaart. Deze sectoren zijn niet overal even sterk vertegenwoordigd. Zo werken vooral in Groot Amsterdam en Zuid-Kennemerland mensen in de luchtvaart. De horeca is vooral sterk vertegenwoordigd onder werknemers in Zeeland en Groot Amsterdam. De sierteelt concentreert zich vooral in de bollenstreek. Hierdoor worden werknemers in Haaglanden, Holland Rijnland en Noord-Holland Noord getroffen.

Sommige sectoren groeien juist

Er zijn sectoren waarin de werkgelegenheid niet of nauwelijks afneemt. In 3 sectoren is zelfs groei te verwachten. Het gaat om de zorg & welzijn, overheid en de post- en koeriersbranche. Deze groeisectoren zijn vooral sterk vertegenwoordigd in regio’s als Groningen, Rijk van Nijmegen en Zuid-Holland Centraal.

Impact per regio in kaart gebracht

Bekijk de landelijke factsheet ‘Coronacrisis: regionale verschillen in impact op werkgelegenheid (pdf, 814 kB)’. Hieronder staan de factsheets over de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid per regio. Voor iedere regio is een factsheet beschikbaar.

De factsheets geven een eerste beeld van de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid per sector in de regio. Door de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt opeens veranderd. De inzichten in de factsheets zijn daarmee ook een actualisatie van de arbeidsmarktsituatie in Regio in Beeld.

Noord

Drenthe (pdf, 538 kB)
Friesland (pdf, 537 kB)
Groningen (pdf, 535 kB)

Oost

Achterhoek (pdf, 463 kB)
Flevoland (pdf, 565 kB)
FoodValley (pdf, 567 kB)
Regio Zwolle (pdf, 538 kB)
Midden-Gelderland (pdf, 522 kB)
Rivierenland (pdf, 542 kB)
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (pdf, 543 kB)
Twente (pdf, 543 kB)
Rijk van Nijmegen (pdf, 511 kB)

Zuid

Helmond-De Peel (pdf, 536 kB)
Midden-Brabant (pdf, 541 kB)
Midden-Limburg (pdf, 538 kB)
Noord-Limburg (pdf, 539 kB)
Noordoost-Brabant (pdf, 541 kB)
West-Brabant (pdf, 543 kB)
Zuid-Limburg (pdf, 565 kB)
Zuidoost-Brabant (pdf, 566 kB)

West

Drechtsteden (pdf, 568 kB)
Gooi en Vechtstreek (pdf, 559 kB)
Gorinchem (pdf, 540 kB)
Groot Amsterdam (pdf, 583 kB)
Haaglanden (pdf, 534 kB)
Holland Rijnland (pdf, 560 kB)
Midden-Holland (pdf, 560 kB)
Midden-Utrecht (pdf, 564 kB)
Noord-Holland Noord (pdf, 542 kB)
Amersfoort (pdf, 560 kB)
Rijnmond (pdf, 572 kB)
Zaanstreek/Waterland (pdf, 535 kB)
Zeeland (pdf, 548 kB)
Zuid-Holland Centraal (pdf, 546 kB)
Zuid-Kennemerland en IJmond (pdf, 562 kB)

CV-Werk maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

CV-Werk maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geef je impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. CV-Werk zal zorgdragen dat het gebruik van cookies geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van deze website.

Sluiten